ลอตเตอรีออมทรัพย์ใหม่อาจเปิดตัวในปีหน้า

Ministry of Finance plans to introduce new digital lottery to promote savings for retirement. Tickets cost 50 baht each.

กระทรวงการคลังมีแผนเปิดตัวลอตเตอรีดิจิทัลรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ

กระทรวงการคลังเปิดตัวลอตเตอรีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สลากดิจิทัลจะมีราคาใบละ 50 บาท โดยจะจำหน่ายให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและอาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น เกษตรกร ผู้ค้า และ พนักงานอิสระ

รางวัลสลากดิจิทัล

สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 60 ใบ มูลค่า 3,000 บาทต่อเดือน หวยจะออกทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. รางวัลที่หนึ่งมูลค่ารางวัลละหนึ่งล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles