วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023

Latest news

หนี้ครัวเรือนไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 16.07 ล้านล้านบาท

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3.6% ในไตรมาสที่สอง ของปีนี้ เป็น 16.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.7% ของ GDP การป้องกันไม่ให้ลูกหนี้หันไปกู้ยืมนอกระบบ จะมีประโยชน์ไม่ให้การแก้ปัญหาหนี้. หนี้ครัวเรือนของประเทศเพิ่มขึ้น หนี้ครัวเรือนของประเทศเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกเป็นประมาณ 16.07 ล้านล้านบาทในไตรมาสที่สองของปีนี้ คิดเป็น 90.7% ของ GDP ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สินเชื่อทุกประเภทเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง ส่วนใหญ่มาจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการบริโภคส่วนบุคคล ความท้าทายสำคัญของหนี้ครัวเรือน หนี้ครัวเรือนถือเป็นความท้าทายสำคัญของทุกรัฐบาล และแม้จะพยายามแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ...

มหาเศรษฐีแอนน์ เข้าสู่ภาวะล้มละลาย

Anne, a wealthy businesswoman faces financial downfall. Her buying of Miss Universe Organisation becomes a burden amidst high leverage and legal issues.บริษัทของแอนน์ ถูกฟ้องเพื่อป้องกันการล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน ยิ่งเธอก็บินได้สูง...

จีนเปิดการสอบสวนบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นหนี้

ตำรวจจีนสอบสวนบริษัท Zhongzhi Enterprise ที่ล้มละลาย ผีคนเชื่อถือในภาคอสังหาริมทรัพย์iniz_Appliance ไม่สามารถชำระหนี้ได้อันเลื่อนลง

ผลการดำเนินงาน 9 เดือนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ยอดขายและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับอิทธิพลจากกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เมื่อแยกภาคส่วนเหล่านี้ออกไป...

Trending

เศรษฐกิจ

ตลท. ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับเอสซีจี ลำปาง และสมาคมการเรียนรู้ป่าชุมชนลำปาง ริเริ่มสร้างโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (เอสซีจี ลำปาง) และสมาคมการเรียนรู้ป่าชุมชนลำปาง ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการ “SET Sustainable” โครงการป่าเพื่อชุมชน” การทำงานร่วมกันครั้งนี้จะใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อยกระดับงานชุมชนในจังหวัดลำปางบนกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ความยั่งยืนของจังหวัดลำปาง นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมพลังความร่วมมือที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล...

ธุรกิจ

โครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางกฎหมายหรือไม่

เศรษฐา ทวีสิน ได้ชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการแจกกระเป๋าเงินดิจิทัล ทอดด้วยคำถกเถียงทั้งหลาย การแจกเอกสารทำให้เกิดคำถามว่าจะเห็นแสงสว่างของวันหรือไม่ ในระหว่างนี้ เศรษฐาผู้นำกระทรวงการคลังประกาศว่ารัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรเงิน 500 พันล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยได้ดำเนินการโดยการนำไปใช้เพื่อชำระหนี้ได้รับกำลังจากสังคมสูงวัยและในระยะยาว ด้วยอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 2.8 ในปีนี้ ที่มีพื้นฐานจากการท่องเที่ยวซึ่งเริ่มต้นการฟื้นตัวหลังโควิด-19 และคาดการณ์การเติบโตที่สูงขึ้นในปีหน้าที่ร้อยละ 4.4 . คำชี้แจงของนายกรัฐมนตรี ในที่สุด นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการแจกกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เป็นข้อถกเถียง แต่ระหว่างนั้น ยังคงมีปัญหาหลายอย่างทำให้เกิดคำถามว่าจะเห็นแสงสว่างของวันหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน เศรษฐา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศมีแผนที่จะกู้ยืมเงิน...

Tourism

การลงทุนหุ้น

ประชาสัมพันธ์