วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานการเติบโตของ FDI 43% ใน 9 เดือน

BOI found significant increase in FDI projects & direct investment in Thailand, particularly from China in electronics industry.การลงทุนตรงจากต่างประเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศจีนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.

ข้อมูลสำคัญ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทยพบว่ามีการยื่นขอโครงการและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566

ข้อมูลสำคัญ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่ามีการยื่นขอโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ก็เพิ่มขึ้น 49% รวมเป็น 910 โครงการ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 43% มีมูลค่า 398.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ข้อมูลสำคัญ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ครองตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมี 171 โครงการ เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีมูลค่าการลงทุน 208.2 พันล้านบาท ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ตามมาเป็นอันดับ 2 มี 213 โครงการ เพิ่มขึ้น 32% มูลค่ารวม 55.7 พันล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมียอดยื่นขอลงทุน 151 ฉบับ เพิ่มขึ้น 89% มีมูลค่ารวม 42.2 พันล้านบาท

Source : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานการเติบโตของ FDI 43% ใน 9 เดือน

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles