มาตรการจูงใจทางภาษีได้รับการอนุมัติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงโลว์ซีซั่น

20 words: การส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่น, บริษัทจัดอบรมในจังหวัดได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจะได้รับการลดลง

Translation: การส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่น, บริษัทจัดอบรมในจังหวัดได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจะได้รับการลดลง

มติเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว

ครม.มีมติเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นการท่องเที่ยวย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดท่องเที่ยวรอง และในบางอำเภอของ 15 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่จัดอบรม หลักสูตรและสัมมนาในจังหวัดเหล่านั้น

บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง จากรายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับการจัดสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ใน ​​55 จังหวัดท่องเที่ยวรอง

สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการสมมนาและอบรมหลักสูตรในบางอำเภอของจังหวัดท่องเที่ยวหลัก ๆ

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles