NDC Partnership และ UNFCCC เปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมาย NDCs 3.0 และเร่งดำเนินการ

 

 

NDC Partnership และกองเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปิดตัวเครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDCs) 3.0 ซึ่งจะมีขึ้นในต้นปี 2568

บอนน์ เยอรมนี, 12 มิถุนายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — NDC Partnership และกองเลขาธิการ UNFCCC ได้เปิดตัว NDC 3.0 Navigator ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมาย NDCs 3.0 และเร่งดำเนินการตาม NDC รอบถัดไป ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2568 เครื่องมือใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลด้านเทคนิคจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และพันธมิตรรายอื่น ๆ อีกกว่า 30 ราย

NDC 3.0 Navigator มาพร้อม 7 "เส้นทางสู่ NDC ที่มีความทะเยอทะยานและนำไปปฏิบัติได้จริง" ช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถมองเห็นและสำรวจแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องในระดับประเทศเพื่อเตรียมเป้าหมาย NDCs 3.0 อันยิ่งใหญ่ได้ ประเทศต่าง ๆ สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสำรวจทางเลือกต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมายใน NDC ของตน พร้อมประเมินลำดับความสำคัญในระดับประเทศ และรับมือกับความจำเป็นในการดำเนินการและหาเงินทุน เพื่อนำไปประกอบการกำหนดจุดมุ่งหมายในปี 2568 เครื่องมือ Navigator นี้ใช้งานได้ง่ายด้วยตนเอง และไม่ได้บังคับให้ต้องทำตามวิธีใดวิธีหนึ่ง มีคำถามให้คำแนะนำที่จะนำทางไปสู่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา และลิงก์ไปยังคำแนะนำ แหล่งข้อมูล และการสนับสนุนเพิ่มเติม Navigator จะขยับขยายและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมแล้ว จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีชีวิต

การเปิดตัว Navigator มีขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเตรียมกำหนดเป้าหมาย NDC ที่จำเป็นต้องทะเยอทะยานมากพอที่จะสอดรับกับเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส ในการควบคุมไม่ให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลง ซึ่งการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินการระดับโลก (GST) ครั้งแรกที่การประชุม COP28 มีข้อสรุปว่า แม้ข้อตกลงปารีสได้ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่เกือบจะเป็นสากล แต่ความทะเยอทะยาน ความเร็วในการดำเนินการ และระดับการเข้าถึงทางการเงินที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงอย่างยุติธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นยังคงมีความแตกต่างกัน

Navigator นำหลักการวิทยาศาสตร์ล่าสุดและผลลัพธ์ของ GST มาใช้ โดยจะสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการพิจารณาผลลัพธ์ของ GST ในเป้าหมาย NDCs 3.0 ของตน และช่วยให้มั่นใจว่าพร้อมนำไปดำเนินการและวางแผนการลงทุนเพื่อขยายทางเลือกทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศ

การเปิดตัวเครื่องมือ Navigator นี้มีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในเดือนมิถุนายน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ SB60 หรือการประชุมสมัยที่ 60 ขององค์กรย่อยประจำ UNFCCC ในเมืองบอนน์ของเยอรมนี ซึ่งจะมีประเทศต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อผลักดันความคืบหน้าในประเด็นนโยบายสำคัญก่อนการประชุม COP29 จะมีขึ้น ณ กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน

Simon Stiell เลขาธิการ UNFCCC กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวที่มีประสิทธิภาพได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ไปข้างหน้า ด้วยการจ้างงานที่มากขึ้น ความเท่าเทียมทางเพศที่มากขึ้น การเข้าถึงพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง มลพิษน้อยลง มนุษย์มีสุขภาพดีขึ้น และมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น เมื่อผนึกกำลังกับระบบของสหประชาชาติและพันธมิตรรายอื่น ๆ แล้ว เราได้มุ่งสำรวจหาแนวทางในการให้การสนับสนุนเชิงปฏิบัติแก่ภาคีที่ต้องการความช่วยเหลือ NDC 3.0 Navigator สามารถช่วยเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ กับข้อมูลข่าวสาร เครื่องมืออื่น ๆ และช่องทางติดต่อ ที่ช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำไปปฏิบัติจริง"

Dan Jørgensen ประธานร่วมของ NDC Partnership และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและนโยบายสภาพภูมิอากาศโลกแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก กล่าวว่า "ข้อตกลง GST ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ตกลงร่วมกันที่จะค่อย ๆ ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลลง พร้อมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นถึง 3 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้นเป็น 2 เท่า นั้น ได้ยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับความทะเยอทะยานและปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสอย่างเคร่งครัด NDC 3.0 Navigator จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดเป้าหมาย NDC ให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสได้ พร้อมทั้งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน"

ดร. Jeanne d’Arc Mujawamariya ประธานร่วมของ NDC Partnership และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐรวันดา กล่าวว่า "การกำหนดเป้าหมาย NDC ในระดับที่ทะเยอทะยาน โดยคำนึงถึงการนำไปปฏิบัติจริงได้นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เราจำเป็นต้องสำรวจหาแนวทางทั้งหมดเพื่อส่งเสริมเป้าหมาย NDC เหล่านี้ เพื่อวางรากฐานให้ประเทศต่าง ๆ ลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และดึงดูดการลงทุนในวงกว้างได้ เส้นทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน NDC 3.0 Navigator จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาเป้าหมาย NDC 3.0 ที่ทั้งทะเยอทะยานและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยสอดคล้องกับความสำคัญและทิศทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ เราขอชื่นชมการสนับสนุนจาก NDC Partnership ในการเดินทางอันสูงส่งนี้"

NDC 3.0 Navigator ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ จัดทำคำขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาเป้าหมาย NDCs 3.0 ถึง NDC Partnership ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NDC 3.0 Navigator รวมถึงวิธีการใช้งานหรือการเข้าร่วมให้ข้อมูล สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของเครื่องมือนี้

เกี่ยวกับ NDC Partnership

NDC Partnership เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับโลก โดยมีสมาชิกกว่า 200 ราย รวมถึงกว่า 120 ประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา และสถาบันเกือบ 100 แห่ง เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งช่วยให้บรรลุข้อตกลงปารีสและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะระบุประเด็นสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย NDC พร้อมทั้งแจ้งความต้องการด้านการสนับสนุน เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติในรูปของนโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้ หลังจากนั้น สมาชิกก็จะให้การสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และแหล่งเงินทุนที่ตรงกับความต้องการที่แจ้งมา กลไกความร่วมมือในลักษณะนี้จะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับตัวรับมือและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2435427/NDC_Logo.jpg?p=medium600

 

Source : NDC Partnership และ UNFCCC เปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมาย NDCs 3.0 และเร่งดำเนินการ

This content was prepared by our news partner, Cision PR Newswire. The opinions and the content published on this page are the author’s own and do not necessarily reflect the views of Siam News Network

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles