HDBank ผู้ให้บริการทางการเงินรายแรกของเวียดนามที่นำเสนอรายงานความยั่งยืนและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม – Media OutReach Newswire – 6 มิถุนายน 2567 – เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ธนาคาร Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์คือ HDB) ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ซึ่งกลายเป็นธนาคารเวียดนามแห่งแรกที่เผยแพร่รายงานนี้ในปี 2567 และให้คำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

รายงานนี้มีทั้งหมด 195 หน้า ภายใต้หัวข้อ
รายงานนี้มีทั้งหมด 195 หน้า ภายใต้หัวข้อ ” Green Thinking, Sustainable Growth” ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative โดยจะนำเสนอกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ HDBank — ภาพถ่ายโดย HDBank

รายงานความยั่งยืนในหัวข้อ “Green Thinking, Sustainable Growth” จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของธนาคาร

รายงานจะมีการสรุปวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และความสำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของธนาคารด้านแนวทางการดเนินงานที่ยั่งยืน

Kim Byoungho ประธานกรรมการของ HDBank และคณะกรรมการ ESG กล่าวว่า “ที่ HDBank เราเข้าใจดีว่าการดำเนินงานของเราในวันนี้จะกำหนดอนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า เรายินดีรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ HDBank ในการสร้างมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก

ธนาคารมีเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยส่งเสริมการจัดสรรเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว และบริการทางการเงินที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของชุมชน สังคม และพนักงานอีกด้วย

ความมุ่งมั่นของ HDBank ในการนำเสนอบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงเห็นได้ชัดจากนโยบายและโครงการที่นำเสนอลูกค้าต่าง ๆ ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คนงาน เกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงบุคคลที่มีรายได้น้อย

แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลที่ทันสมัยของธนาคารจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและรับบริการที่มีประสิทธิภาพได้ โดยรายงานระบุว่าธุรกรรมการค้าปลีก 94% ดำเนินการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และจำนวนผู้ใช้ใหม่ในปี 2566 มากกว่าจำนวนที่ใช้บริการผ่านช่องทางปกติ

ความพยายามในการรับผิดชอบต่อสังคมของ HDBank เห็นได้เพิ่มเติมจากโครงการประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับพนักงาน ซึ่งทำให้ธนาคารได้รับการยอมรับว่าเป็น “Best Place to Work in Asia” หรือ “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมในเอเชีย” เป็นเวลาหกปีติดต่อกัน

ความพยายามของธนาคารในการรวมหลักการ ESG เข้ากับการบริหารความเสี่ยงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตที่ยั่งยืนและการดำเนินงานธุรกิจธนาคารด้วยความรับผิดชอบ
Hashtag: #HDBank

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Source link

This content was prepared by Media OutReach. The opinions expressed in this article are the author's own and do not reflect the view of Siam News Network.

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles