สถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน (TAISE) จัดงานมอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 3 (The 3rd Asia-Pacific Sustainability action Awards) การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืน

ไทเป, ไต้หวัน – Media OutReach Newswire – 6 พฤษภาคม 2567 – เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลที่มุ่งมั่นในการก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พิธีมอบรางวัลจะมีการจัดขึ้นพร้อมกับงาน Asia-Pacific Sustainability Development Action Expo and Summit และคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้มีการลงทะเบียนแล้ว 1,051 แห่ง ครอบคลุม 537 องค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เจิดจ้าสดใสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิธีมอบรางวัลการดําเนินการอย่างยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิกและไต้หวันประจําปี 2565 (The 2023 Asia-Pacific and Taiwan Sustainability Action Awards Ceremony) : ภาพถ่ายหมู่ของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
พิธีมอบรางวัลการดําเนินการอย่างยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิกและไต้หวันประจําปี 2565 (The 2023 Asia-Pacific and Taiwan Sustainability Action Awards Ceremony) : ภาพถ่ายหมู่ของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม

Dr. Eugene Chien ประธานของ TAISE กล่าวว่า “นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสําเร็จระดับโลกในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 รางวัลในปีที่ผ่านมานั้นได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากประเทศไทย และ PT United Tractors Tbk จากประเทศอินโดนีเซีย ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าใหม่ของแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และคาดว่าจะมีตัวชี้วัดเข้าร่วมมากขึ้นในปีนี้

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สร้างความตระหนักในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยกย่องผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการแลกเปลี่ยนและการเจรจา TAISE หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดึงความสนใจไปที่รางวัล Livable City Award เนื่องจากเมืองมีบทบาทสําคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กำหนดรับลงทะเบียนวันสุดท้ายคือวันที่ 31 พฤษภาคม โดย TAISE ขอเชิญผู้นําด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเร่งความพยายามและร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบวกต่ออนาคตของโลก

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://reurl.cc/9vXLjV
Hashtag: #TAISE

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Source link

This content was prepared by Media OutReach. The opinions expressed in this article are the author's own and do not reflect the view of Siam News Network.

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles