จีนจัดการประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก ประจำปี 2567 ชูบทบาทของเอไอในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแวดวงดูแลสุขภาพ

ปักกิ่ง, 2 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — การประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก (World Digital Health Forum) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชิงหัวและพันธมิตร ถือเป็นรากฐานสำคัญใน AI Theme Day ของ ZGC Forum งานนี้จัดขึ้นในเขตเทคโนโลยีประจำกรุงปักกิ่งอย่างเขตไห่เตี้ยน โดยดึงดูดผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ได้มากกว่า 700,000 รายจากทั่วโลก การประชุมนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือกับรัฐบาลประชาชนเขตไห่เตี้ยน สถาบันอิเล็กทรอนิกส์จีน วิทยาลัยเวชศาสตร์คลินิกสังกัดมหาวิทยาลัยชิงหัว และสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เพื่อขับเน้นนวัตกรรมระดับบุกเบิกและส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากล เพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้ป่วย

From left: Jiahong Dong, Dean, Tsinghua School of Clinical Medicine; Anke Diehl, Chief Transformation Officer, University Hospital Essen; Chi-Chih Yao, Dean, Tsinghua Institute for Interdisciplinary Information Sciences, 2000 Turing Award winner; Hongwei Wang, Vice President, Tsinghua University; Mustafa Shehu, President, World Federation of Engineering Organizations; Jie Qiao, EVP, Peking University; Xunming Ji, VP, Capital Medical University; Tien Y Wong, Director, Tsinghua School of Medicine.
From left: Jiahong Dong, Dean, Tsinghua School of Clinical Medicine; Anke Diehl, Chief Transformation Officer, University Hospital Essen; Chi-Chih Yao, Dean, Tsinghua Institute for Interdisciplinary Information Sciences, 2000 Turing Award winner; Hongwei Wang, Vice President, Tsinghua University; Mustafa Shehu, President, World Federation of Engineering Organizations; Jie Qiao, EVP, Peking University; Xunming Ji, VP, Capital Medical University; Tien Y Wong, Director, Tsinghua School of Medicine.

การประชุมนี้มีบุคคลระดับแถวหน้าร่วมเป็นวิทยากรมากมาย แต่ละท่านพร้อมเข้ามาให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างที่หาจากที่อื่นไม่ได้ในแวดวงสุขภาพดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในนั้นได้แก่คุณ Dong Jiahong ประธานคณะกรรมการวิชาการประจำวิทยาลัยเวชศาสตร์คลินิก สังกัดมหาวิทยาลัยชิงหัว และคุณ Andrew Chi-Chih Yao ผู้เป็นคณบดีสถาบันสารสนเทศศาสตร์สหวิทยาการ สังกัดมหาวิทยาลัยชิงหัว และเจ้าของรางวัลทัวริง ประจำปี 2543 ทั้งยังมีสุนทรพจน์จากคุณ Mustafa Shehu ประธานสหพันธ์องค์กรวิศวกรรมโลก และคุณ Martin Taylor ผู้แทนองค์การอนามัยโลกในประเทศจีน ช่วยเสริมมุมมองในงานให้รอบด้านยิ่งขึ้นในภาพรวม งานนี้มีนักวิชาการ 19 ราย และคณบดี 70 รายเข้าร่วม โดยได้เข้ามาจุดประกายให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของการดูแลสุขภาพในยุคที่เอไอมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ

ไฮไลต์ของการประชุมครั้งนี้อยู่ที่การเปิดตัวดัชนี "Tsinghua Urban Health Index" ซึ่งประเมินบริการด้านสุขภาพทั่ว 296 เมืองของจีนอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการวัดผลด้านสุขภาพ เพื่อช่วยในการวางแผนด้านสุขภาพทั้งในระดับรัฐบาลและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้ให้สัตยาบัน "World Digital Health Forum Declaration" ในการวางกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเน้นย้ำบทบาทสำคัญของการทำงานร่วมกัน มาตรฐานทางจริยธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในแนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

ขณะเดียวกัน Principal’s Dialogue ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของฟอรัมนี้ ได้เชิญชวนบรรดาผู้นำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมารวมตัวกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตใหม่ ๆ และสร้างระบบที่แข็งแกร่งเพื่อปลูกฝังผู้มีความสามารถในสายการแพทย์ ซึ่งในระหว่างเซสชันนี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวได้ชูแผนพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เชื่อมโยงโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยเข้าด้วยกัน แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาที่ไม่เพียงแต่มีทักษะในการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการเท่านั้น แต่ยังยึดมั่นในคุณค่าทางมนุษยนิยมอย่างลึกซึ้งอีกด้วย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้ได้สำรวจผลกระทบของเอไอและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ในการพลิกโฉมและยกระดับความแม่นยำในการวินิจฉัยและประสิทธิภาพในการรักษา โดยชี้ให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ระยะไกลแบบเรียลไทม์ในภูมิภาคที่มีทรัพยากรทางการแพทย์จำกัด ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ร่วมอภิปรายยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาแนวทางที่มีจริยธรรมและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลมาใช้ พร้อมสนับสนุนการสร้างระบบแบบไดนามิก ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วยตลอดช่วงชีวิตของผู้ป่วยได้

การประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก ประจำปี 2567 ได้เปิดพื้นที่ให้ได้อภิปรายและกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัลใหม่ ๆ ในอนาคต เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสุขภาพดิจิทัลให้ก้าวหน้า นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวิต และส่งเสริมความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในสายอาชีพสุขภาพ โดยหวังที่จะยกระดับผลลัพธ์ด้านสุขภาพทั่วโลก และมีส่วนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

Global Communication Office, Tsinghua
[email protected]

 

Source : จีนจัดการประชุมสุขภาพดิจิทัลโลก ประจำปี 2567 ชูบทบาทของเอไอในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแวดวงดูแลสุขภาพ

This content was prepared by our news partner, Cision PR Newswire. The opinions and the content published on this page are the author’s own and do not necessarily reflect the views of Siam News Network

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles