เชื่อมช่องว่างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

ประเทศไทยต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม แต่ผ่านการลงทุนใน TIIBโดยภาคเอกชน เพื่อเผชิญกับข้อจำกัดทางการเงินที่มีอยู่ โครงการ PPP มีความสำคัญ

ความสำคัญของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

การตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งประเทศไทยบ่อยครั้งจะนำไปสู่ข้อสรุปว่าเรื่องที่สำคัญนี้คือ เขียนใน วารสาร เช่น

  • การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางการเงินของรัฐซึ่งทำให้ลดความสามารถในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  • กำลังมีการแสวงหาการเงินจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อลดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากกฎระเบียบด้านการธนาคารและความซับซ้อนในการจัดโครงสร้างโครงการ
  • การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งประเทศไทย (TIIB) ที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนจะช่วยเสริมการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยการระดมทุนจากภาคเอกชนและจัดการความเสี่ยงของโครงการ

อุปสัมการณ์ในการเพิ่มการลงทุนแบบต่าง

การจัดการกับช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานคือลำดับความสำคัญที่มีผลในการเติบโตในระยะยาว รัฐบาลกำลังมองหาแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)

ท้าทายในการกำจัดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมจากรัฐบาลและธนาคารต่างๆ ไม่สามารถปิดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้ การความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นการลงทุนและผู้บริหารสินทรัพ์ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกันภัย และกองทุนความมั่งคั่งของรัฐ ถือเป็นสิ่งสำคัญทั้งในระดับเศรษฐกิจและสังคม

Source : เชื่อมช่องว่างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles