การเติบโตทั่วโลกจะมีเสถียรภาพเป็นครั้งแรกในรอบสามปี

รายงานล่าสุดจากธนาคารโลกกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกจะทรงตัวในปี 2567 แต่เสถียรภาพอ่อนกว่าเดิม การเติบโตช้าลง. แนวโน้มร่างข้อมูลนัด 4% ในช่วง 2564-68. อัตราการเงินเฟ้อคาด การลูกเงินเฟ้อ. สหรัฐไม่ขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย. การลงทุนภาครัฐ. ประสิทธิภาพการลงทุนสาธารณะ. การคลังสามารถป้องกันภัยประเทศ.

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะทรงตัวในปี 2567 สำหรับครั้งแรกในรอบสามปี แม้จะทรงตัว รายงานกล่าวว่าเสถียรภาพนั้นยังมีระดับที่อ่อนกว่ามาตรฐานในอดีต นอกจากนี้ 80% ของประชากรโลกจะมีการเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนโควิด

  • 📊 การรักษาเสถียรภาพการเติบโตทั่วโลก: เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะทรงตัวในปี 2567 แม้จะมีเสถียรภาพน้อยกว่ามาตรฐานในอดีต
  • 📉 การเติบโตช้าลงสำหรับคนส่วนใหญ่: 80% ของประชากรโลกคาดว่าจะมีการเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนโควิด
  • 🌍 การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค: การรักษาเสถียรภาพของการเติบโตทั่วโลกไม่เท่าเท่าในทุกภูมิภาค ส่วนผลิตภัณฑ์และประเทศที่พัฒนาตัวก็จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า

การเติบโตทั่วโลกคาดว่าจะคงที่ที่ 2.6% ในปี 2567

การเติบโตจะคงความเสถียรที่ยาวนานของโลก โดยคร่าวๆ 80% ของประชากรและ GDP โลกจะยังคงเติบโตช้ากว่าในทศวรรษก่อนโควิด-19

การเติบโตในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAP)

การเติบโตที่ลดลงเป็นเหตูของจีนและประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปี 2568 และ 2569 ส่งผลหนังต่อการเติบโตใน EAP อยู่ที่ร้อยละ 4.2 และ 4.1 ตามลำดับ

Source : การเติบโตทั่วโลกจะมีเสถียรภาพเป็นครั้งแรกในรอบสามปี

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles