ความสัมพันธ์ทวิภาคีสิงคโปร์-จีน: แนวโน้มการค้าและการลงทุน

สิงคโปร์และจีนมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนยาวนาน และกำลังพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืนและอยู่ในยามท้าทายใหม่.

ความสัมพันธ์ที่กำลังพัฒนา

ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสิงคโปร์และจีนกำลังพัฒนาขึ้นพร้อมกับความร่วมมือที่ยั่งยืนและความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ สองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานและกำลังทำงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือโดยใช้ข้อตกลงและความคิดริเริ่มต่าง ๆ

พันธมิตรทางประวัติศาสตร์

ตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตในปี 1990 สิงคโปร์และจีนได้รักษาความสัมพันธ์แข็งแกร่งที่มีรากฐานมาจากความเคารพต่อกันและความร่วมมือที่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ยาวนานนี้ได้พัฒนาเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภาคส่วนต่าง ๆ เช่นการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ความร่วมมือการค้าและการลงทุนทวิภาคี

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) และสภาจีนเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน งานนี้มีธีม “โอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านการเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุง” สามารถดึงดูดผู้นำธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐได้ 200 ราย มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สามฉบับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการเร่งกาลการด้านธุรกิจ

Source : ความสัมพันธ์ทวิภาคีสิงคโปร์-จีน: แนวโน้มการค้าและการลงทุน

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles