บีโอไอไทยอนุมัติการลงทุนด้านชีวเคมี ศูนย์ข้อมูล และโรงพยาบาล มูลค่า 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงเสตรทยอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่า 56.95 พันล้านบาท เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและป้องกันสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย.

การอนุมัติโครงการลงทุนใหญ่

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่รวม 56.95 พันล้านบาท ซึ่งรวมถึงโรงงานเอทิลีนชีวภาพ ศูนย์ข้อมูล โรงไฟฟ้าและโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

การอนุมัติโครงการ

Braskem Siam Co., Ltd. ได้รับการอนุมัติให้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตไบโอเอทิลีน ข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐได้รับการอนุมัติสำหรับการลงทุนศูนย์ข้อมูลในจังหวัดสมุทรปราการ ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด เขต True IDC East Bangna และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด เป็นตัวอย่างของโครงการที่ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนให้เข้ามาลงทุนให้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

การสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งชาติสำหรับนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย คณะกรรมาธิการได้อนุมัติมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพสูงที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตั้งแต่ระดับ Pre-Series A ถึง Series A

Source : บีโอไอไทยอนุมัติการลงทุนด้านชีวเคมี ศูนย์ข้อมูล และโรงพยาบาล มูลค่า 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles