สิทธิการถือครองคอนโดของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนายกฯ

นายกรัฐมนตรี ออกมาปกป้องแนวคิดใหม่ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินในประเทศได้นานถึง 99 ปี

คำแปล: Prime Minister defends the new idea of allowing foreigners to lease land in Thailand for up to 99 years.

การสนับสนุนเช่าที่ดินให้ชาวต่างชาติ

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ออกมาปกป้องแนวคิดนี้ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินในประเทศไทยได้นานถึง 99 ปี และเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมได้มากถึง 75% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย มากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติ

เขากล่าวว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากกระทรวงการคลัง และเขาได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขพระราชบัญญัติที่ดินและอาคารชุดตามนั้น

ความกังวลในการเป็นเจ้าของคอนโดและเช่าที่ดินใหญ่

นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวไทยหลายคนมีข้อสงวนเกี่ยวกับแนวคิดนี้ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักธุรกิจชาวไทยกล่าวว่าเขาเห็นพ้องกันว่าหากแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์และ GDP แต่ก็จะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น และทำให้การเป็นเจ้าของคอนโดหรือที่ดินเป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับคนไทย

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles