เกณฑ์ภาษีสำหรับการชดเชยความซ้ำซ้อนจะเพิ่มเป็นสองเท่า

Government approves Ministry regulation to pay tax-free compensation of 600,000 baht to laid-off workers, increasing from 300,000. Labor Minister Phiphat Ratchakitprakarn announced the new rules align with labor protection laws. According to labor laws, workers are entitled to tax-free compensation for 400 days, up from 300 days in case of termination. Workers with at least 10 years of service can receive 300 days of tax-free compensation, while those with over 20 years can receive 400 days.

ครม. สนับสนุนกฎกระทรวง จ่ายชดเชย 600,000 บาทแรก แรงงานไม่ต้องเสียภาษี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎกระทรวงให้การชดเชยให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ในจำนวน 600,000 บาทแรก โดยไม่ต้องเสียภาษี เพิ่มจากข้อกำหนดเดิมที่เป็น 300,000 บาท นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยข่าวนี้ในวันนี้

กฎระเบียบคุ้มครองแรงงานปรับปรุงใหม่

นายพิพัฒน์กล่าวว่ากฎการแก้ไขใหม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตอบสนองความต้องการของคนงาน ตามกฎหมายแรงงาน คนงานมีสิทธิโดยบังคับได้รับเงินชดเชยปลอดภาษีในปริมาณ 400 วันจากรายได้ แทนที่จะเป็น 300 วันในกรณีเลิกจ้าง

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles