ศาล งดเว้นสำนักงาน คปภ ฟ้องร้อง 40,000 ล้าน

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกฟ้องคดีมูลค่า 4 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ฟ้องสำนักงานก.พ.ร.

ลูกค้า 1 ล้านคนซื้อความคุ้มครองโควิดโควิด-19 ในปี 2564 ถูกยกเลิก กรมธรรม์ “โควิด 2 อิน 1.”

คดีเรียกร้อง เกิดขึ้นกลางปี 2564. Syn Mun Kong ถูกบังคับจ่ายค่าเสียหาย เงินประมาณ 1 ล้านล้านบาท.

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกฟ้องคดีมูลค่า 4 หมื่นล้านบาท

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องสำนักงานก.พ.ร. เพราะยกเลิกรมธรรม์ประกัน “โควิด 2 อิน 1” มูลค่า 4 หมื่นล้านบาท ที่ขายให้กับลูกค้าพร้อมทั้งเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท

คณะกรรมการห้ามบริษัทยกเลิกรมธรรม์ประกัน “โควิด 2 อิน 1”

ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่บริษัททำให้ลูกค้าตกใจและยื่นเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในค่าชดเชยประมาณ 1 แสนล้านบาท ในอุตสาหกรรมประกันภัยทั้ง 16 ล้านฉบับ

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles