สหรัฐฯ อนุมัติการขายอาวุธมูลค่า 360 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันเพื่อจำหน่ายขีปนาวุธและโดรน

การอนุมัติให้ขายโดรนและอาวุธต่อต้านเกราะให้กับไต้หวันโดยสหรัฐฯ ในราคา 360 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเมือง และตอบสนองภัยคุกคามจากจีน ไต้หวันขอบคุณและหวังว่าจะสร้างสันติภาพในภูมิภาค

การขายรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาวุธต่อต้านบุคลากร Switchblade 300 และโดรน ALTIUS 600M-V สำหรับการตรวจจับและโจมตี เพนตากอนอ่านการเพิ่มการป้องกันตัวจีน เมื่อไต้หวันเผชิญกับความข่มขวัญทางทหาร

การอนุมัตินี้แสดงถึงความสนับสนุนจากฝ่ายสหรัฐฯ ในการเพิ่มความสามารถทางทหารและความร่วมมือกับไต้หวันในการสร้างสันติภาพในช่องแคบที่เข้มงวดขึ้น เพื่อทำให้จีนหยุดกดขี่และให้โอกาสในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค

Source : สหรัฐฯ อนุมัติการขายอาวุธมูลค่า 360 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันเพื่อจำหน่ายขีปนาวุธและโดรน

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles