เปิดตัว "เหรินอ้ายเจียว: หยดน้ำตาของหมู่เกาะหนานซา" ครั้งแรกของสารคดีสำรวจระบบนิเวศของเหรินอ้ายเจียว

ปักกิ่ง, 9 กรกฎาคม 2567 /PRNewswire/ — กลุ่มสื่อจีน Voice of the South China Sea เปิดตัวสารคดีสำรวจระบบนิเวศของเหรินอ้ายเจียว (Ren’ai Jiao) เป็นครั้งแรกในวันที่ 8 กรกฎาคม ในชื่อ "เหรินอ้ายเจียว: หยดน้ำตาของหมู่เกาะหนานซา"

The poster of The First Ren 'ai Jiao ecological survey documentary: "Ren 'ai Jiao: Teardrop of the Nansha Islands"
The poster of The First Ren ‘ai Jiao ecological survey documentary: "Ren ‘ai Jiao: Teardrop of the Nansha Islands"

ในเดือนเมษายน 2567 ทีมสำรวจระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้เริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่เหรินอ้ายเจียวของหมู่เกาะหนานซาของจีนเป็นระยะเวลาสองเดือน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ศูนย์นิเวศวิทยาทะเลจีนใต้และสถาบันวิจัยพัฒนาทะเลจีนใต้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศแนวปะการังของเหรินอ้ายเจียว โดยอิงตามการสำรวจชิ้นนี้ รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าซากเรือล่มที่เกิดการทรุดโทรม และกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศแนวปะการังบนเหรินอ้ายเจียวอย่างต่อเนื่องและสะสมเพิ่มมากขึ้น

สารคดี "เหรินอ้ายเจียว: หยดน้ำตาของหมู่เกาะหนานซา" ประกอบด้วยการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์และสมาชิกทีมที่เข้าร่วมในการเก็บภาพถ่ายจากการสำรวจระยะไกลและการสำรวจภาคสนาม มีการจำลองภาพเพื่อแสดงความเสียหายรุนแรงจากซากเรือทรุดโทรมที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังของเหรินอ้ายเจียวในรูปแบบภาพจริงที่มีความคมชัดสูงและแอนิเมชันสามมิติ สารคดีนี้วิเคราะห์เหตุผลหลักที่ทำให้ระบบนิเวศแนวปะการังของเหรินอ้ายเจียวเกิดการเสื่อมโทรมลง

ผู้ชมจะได้เรียนรู้จากสารคดีนี้ได้ว่า โครงสร้างประชากรของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ (Macrobenthic invertebrate) ในพื้นที่แนวปะการังนั้นไม่สมดุล โดยมีปริมาณโลหะหนัก น้ำมัน และฟอสเฟตที่สามารถมีปฏิกิริยาทางเคมีหรือชีวภาพในน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังสูงกว่าข้อมูลที่บันทึกในอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

Source : เปิดตัว "เหรินอ้ายเจียว: หยดน้ำตาของหมู่เกาะหนานซา" ครั้งแรกของสารคดีสำรวจระบบนิเวศของเหรินอ้ายเจียว

This content was prepared by our news partner, Cision PR Newswire. The opinions and the content published on this page are the author’s own and do not necessarily reflect the views of Siam News Network

Share

Latest Updates

Most Viewed

Related Articles